Aquastelle - Sauna, Relax,..

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

naam:

voornaam:

adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

BTW-nummer:


I. Voorwaarden voor online winkelen

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied
 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten via de website .................. beschikbaar onder het adres ...... deze Algemene Voorwaarden ................... regelen uitsluitend de verkoop van producten op de site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de vennootschap / Individuele ...................... (BTW ........... ............. ..) met maatschappelijke zetel te ................... ......... ..............., België, hierna te noemen "verkoper" en op de --andere de hand, de persoon die de wens om de website te bekijken en een aankoop, hierna te noemen "Klant" . Klant en de Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als "de partijen". De partijen komen overeen dat Will Be Exclusief Hun relatie beheerst door de Algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle --andere voorwaarden.

1.3. Elke bestelling voor een voorgesteld op de site of service Moet Voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding van de Voorwaarden door de Klant acceptatie is deze sans geconditioneerd door een handgeschreven teken van de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen in kracht in België op elektronische handtekeningen, verkoper kan de klant de bestelling door de beschikbare (zie paragraaf 2.3) tot jaar elektronische ondertekening Vormen met de waarde van een handgeschreven bord met contractuele gevolgen impliceert kanalen Overweeg.

1.4. Klanten die een product op de website te bestellen `zal-hebben volledige rechtsbevoegdheid.

1.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal communiquer de nieuwe release aan gebruikers via de site.

Artikel 2 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het bedrijf wenst eraan te herinneren ......... .. haar inzet voor de letter en het vertrouwen dat u-hebt geplaatst in het en de wettelijke verplichtingen van toepassing zijn op de bescherming van de privacy. Dat is de reden waarom als klant, je-hebben recht op toegang tot, en het verwijderen van gegevens te corrigeren Wat betreft dat u kunt uitoefenen door ons te contacteren via e-mail op het adres ................ Door e-mail op ............... .or door te bellen ............ ...

Artikel 3 -oplossingen Online

3.1. Aankoopprijs van het product of dienst

De prijs van de producten of diensten te koop op de website wordt getoond in Euro inclusief BTW. Deze prijs is exclusief de kosten van de levering aan de klant.
Zelfs als de verkoper ICT beurskoersen later vuil, zullen de producten worden geheven op basis van de heersende prijzen op het moment van bevestiging van de bestelling.

3.2. verzendkosten

In de Orde, de Klant Chartered te betalen, in aanvulling op de aankoopprijs van de producten, de verzendkosten. Als ze veranderde het na de aankoop, zullen de kosten in rekening gebracht op basis van de tarieven die gelden op het moment van bevestiging van de bestelling. Ze zal niet worden terugbetaald indien de klant terug te beheersen ICT Na zijn herroepingsrecht of juridische waarborgen, in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 respectievelijk van deze voorwaarden.

3.3. Tot het jaar om, de klant moet het bestelformulier beschikbaar gesteld op de website van, stuur een e-mail naar het adres ............... goud te maken van de bestelling per telefoon, in Ways Alle waarin het zal over de nodige informatie om de transactie. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van providing onjuiste informatie.
 
Door het communiceren van de bestelling aanvaardt de Klant alle van deze voorwaarden en Chartered om het volledige bedrag te betalen.

3.4. De opgenomen door de verkoper `data zal vormen het bewijs van de contractuele relatie half-lang de partijen.

3.5. De verkoper behoudt zich het recht om te weigeren of te annuleren elke bestelling of levering in geval van er een conflict met de klant, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling of weigering tot betaling per creditcard bankieren organismen machtigen. In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper niet kan worden inzet gepleegd.

3.6. De klant kan de bestelling als het niet-verzonden annuleren. Wordt geannuleerd de volgorde en de tijd die onmiddellijk een uitbetaling aanvragen als deze nog niet is gemaakt. Wanneer betaling-al door de verkoper ontvangen, wordt de klant terugbetaald het volledige aankoopbedrag. Na levering van de aankoop, de klant mag de bestelling annuleren, gebruik maken van doel Moge zijn herroepingsrecht (zie paragraaf 6).

Artikel 4 - Betaling

4.1. De betaling van aankopen kan op verschillende manieren:

  • met credit card, zoals Visa, Mastercard of American Express
  • bancontact
  • Paypal.


4.2. De geldigheid van de betaling wordt bevestigd of niet na het controleren met de Uitgevende bankinstelling. Als de betaling is bevestigd, komt voor de terugtrekking hebben met de bank overeengekomen dat Uitgegeven de kaart. (S) Product (en) besteld (s) blijven eigendom van de verkoper tot Beens Heeft de betaling niet ontvangen.

4 maart Verantwoordelijkheid

In geval van schade of ongemak veroorzaakt door het gebruik van het internet (computer virus, onder andere) netwerk, de aansprakelijkheid van de verkoper niet kan worden inzet gepleegd.

Artikel 5 Verzending en Levering

5.1. De verkoper is verantwoordelijk voor de levering / Product (s) betrokken bij de transactie in heel België. De verkoper zal zich inspannen om elke Zorg ervoor dat de bestelling op het adres dat is opgegeven door de klant binnen een paar dagen van de bevestiging van de bestelling is verzonden. Dit zal het adres dat is opgegeven door de klant op weekdagen 8u en 18u betweens Likely bereiken. Het pakket wordt geleverd aan de ontvanger of enige andere persoon aanwezig op het aangegeven adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de brievenbus met de modaliteiten. De klant moet het pakket afhalen of neem contact op met de levering aan een nieuwe manier van het ontvangen van het pakket verzenden regelen. Indien de Klant een nieuwe levering binnen twee weken het niet te regelen na de eerste presentatie van de bestelling, of als hij ontbreekt in deze nieuwe aflevering, wordt de bestelling terugkeerde naar de verkoper, het genereren van extra potentiële kosten van levering aan de klant.

5.2. Elke levering wordt beschouwd te worden gemaakt na ontvangst van het product door de klant, automatisch overzetten van de risico's voor het. Bewijs van ontvangst zal worden gemaakt door de bestuurder.

5.3. Na ontvangst van het pakket, moet de klant de kwaliteit van de ict aankoop te controleren en heeft recht op alle aanspraken Na zijn herroepingsrecht of wettelijke garanties respectievelijk van deze voorwaarden te maken, in overeenstemming met de artikelen 6 en 7. Het kan aussi weigeren het pakket als het lijkt te-zijn-duidelijk Geopend of tekenen van schade als gevolg van verkeerd gebruik Obvious Pendant levering. In dit tweede geval moet de vorderingen kennisgevingen aan de verkoper binnen drie werkdagen inschakelen na aflevering van het pakket.

Artikel 6 - Herroepingsrecht en eisen terug

6.1. Als een van de items die u op de site niet voldoet aan de verwachtingen van de klant gekocht, het is een periode van vijftien (15) kalenderdagen, die ingaat de dag na levering, om de aankoop te annuleren, en stelt de leverancier, en sans sans straf rechtvaardiging, in overeenstemming met de wetten die gelden voor scriptie Voorwaarden. Aangezien het de bedoeling Uitgedrukt door de klant aan alle of een deel van het jaar Orde terugkeren, zij zullen-hebben 10 kalenderdagen om de producten terug te keren naar de verkoper. Het niet nakomen-met deze termijn, zal de klant zijn recht op Zijn orde Trek verspelen en is definitief beschouwd ..
 
6.2. De terugkeer naar de verkoper zal worden gedaan op het volgende adres .................. De klant kan kiezen voor de levering methode van keuze, wetende dat de kosten en risico's die samenhangen met de terugkeer pakket zijn afhankelijk, en moet een bewijs van verzending te houden.

6.3. Bij gebruik van de Klant van zijn herroepingsrecht, de verkoper `zal, na verificatie van terugkeerde artikelen (zie paragraaf 6.5), de aankoopprijs niet later te betalen aan de klant dan dertig (30) dagen na het geplande tijdstip van ontvangst van de terugkeer pakket door de verkoper, exclusief verzendkosten.

6.4. terugbetalingsvoorwaarden

Als de Klant heeft betaald van de betaling van zijn bestelling met een creditcard, een krediet voor de waarde van de aankoopprijs van de geretourneerde items 'zal worden geplaatst op de creditcard Farming door de klant te betalen. Klant vergoeding zal worden gemaakt met de bank als overeengekomen dat Uitgegeven de kaart. Als de klant heeft betaald met Zijn orde Beoordelingen andere vorm van betaling, zal de terugbetaling via overschrijving, op de bankrekening die door de verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor de terugbetaling ongeldig zijn wegens het bankrekeningnummer van de klant miscommunicatie.

6.5. Dit herroepingsrecht indien de ontzegd zal worden geleverd producten-have beens duidelijk gebruikt, vervuild en / of beschadigd is, of als er onderdelen ontbreken. (S) Product (en) terug 's moeten in de originele verpakking met alle documentatie Hun en accessoires. Indien de zaken worden niet geaccepteerd keerde ze terug 'Vanwege de gemarkeerde waarden gestelde eisen, dient de klant te nemen' en zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 7 - Wettelijke garantie

7.1. Voorwaarde dat de klant de kwaliteit van het product wordt geconsumeerd Dat een consument product krijgt de klant de wettelijke waarborg van conformiteit van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving, voor een periode van twee jaar vanaf de levering. Deze gebreken optreden 6 maanden vanaf het moment van levering wordt geacht te bestaan ​​vanaf het begin. Na deze periode van zes maanden, kan de Verkoper, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen argument dat door het ontbreken van overeenstemming reeds bestond toen de levering van het product. Als de garantievoorwaarden worden gebracht, kan de Klant de vervanging van de zaak in kwestie, zonder extra kosten en binnen een redelijke termijn en binnen de beschikbaarheid van soortgelijke punten vereist, of het aankoopbedrag terug. Behoudt de verkoper het recht om terugbetaling of omruiling jaar van het item onder garantie weigeren als blijkt dat het artikel niet correct is gebruikt volgens de goud is-is een verkeerd gebruik door de instructies van de klant.

7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht (zie paragraaf 6), dan betalen wij de klant de kosten voor het terugzenden van het item voor alle die de klant Verlopen op de wettelijke garantie heeft geroepen, mits het wordt gedaan door de bestuurder Dat `is de verkoper en kan worden geselecteerd jaar vervanging of vergoeding (zie paragraaf 7.1). Voor uitwisselingen, Zal de levering aussi terminal door de verkoper.
 
Artikel 8 - Geschillen

8.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement ................... Zal rechtsmacht hebben als minnelijke schikking jaar niet is berekend op eerder gevonden.

8.2.Les communicatie half-lang de twee delen Overgedragen aan de Verkoper wordt geacht bewijsmateriaal dat kan worden beschouwd.

8.3. Deze Voorwaarden vormen een contract half-lang de twee partijen. Wij streven ernaar om ze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische wetgeving forex die kunnen hen aangaan. Soms, echter, offer deel van Zijn artikelen zijn aangehouden tot Elke ongeldig onder de wet, regelgeving of eindbeslissing BE heeft aanleiding van een bevoegde rechter. Echter, de bepalingen --andere blijven in volle kracht en reikwijdte.